Privacy & gegevensbescherming

CapCloud is een online platform dat persoonsgegevens verwerkt namens zijn opdrachtgevers. Dit levert een grote verantwoordelijkheid op ten aanzien van de gegevensbescherming en CapCloud is hiermee heel bewust bezig. Gegevens in de ‘cloud’ bieden zowel veel mogelijkheden als uitdagingen. Het is onze taak de uitdagingen op het gebied van gegevensbescherming goed aan te kunnen, zodat de mogelijkheden voor onze opdrachtgevers ten volle benut kunnen worden. Jouw vertrouwen is ons veel waard.

 

Beleid

CapCloud hanteert een strikt Privacy Beleid. De bescherming van de gegevens van alle geregistreerde gebruikers staat hierbij voorop. Belangrijk is ook dat geen gegevens gevraagd zullen worden die niet passen binnen de doelstellingen en missie van CapCloud.

Daarnaast heeft CapCloud een duidelijk Informatie Beveiligingsbeleid. Hierin staat duidelijk geformuleerd op welke wijze wordt omgegaan met de risico's op het gebied van informatiebeveiliging, en welke doelstellingen CapCloud daarbij nastreeft.

Geen verkeerde prikkels

CapCloud levert geen ‘gratis’ diensten die het noodzakelijk maken persoonlijke gegevens door te verkopen aan adverteerders of andere commerciële partijen waar je niet op zit te wachten. We doen dit dus ook niet. Het business model van CapCloud is erop gericht een winstgevende onderneming te drijven op basis van diensten die betaald worden door opdrachtgevers, gebaseerd op duidelijke en transparante contracten. Ook onze opdrachtgevers hebben verplichtingen ten aanzien van de gegevensbescherming en CapCloud neemt hierin zijn eigen verantwoordelijkheid.

ISO 27001 certificering

CapCloud is ISO 27001 gecertificeerd. ISO 27001 is de internationale norm voor informatie beveiligingssystemen. Certificering waarborgt dat er gestructureerde en continue aandacht is voor informatiebeveiliging binnen CapCloud, waarbij het voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving een belangrijk aspect is. Ook dient er te worden aangetoond dat er continu wordt verbeterd op dit gebied.

Functionaris voor de gegevensbescherming (FG)

CapCloud heeft een Functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG houdt binnen de organisatie toezicht op de toepassing en naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De wettelijke taken en bevoegdheden van de FG geven deze functionaris een onafhankelijke positie in de organisatie. Alle betrokkenen van wie persoonsgegevens verwerkt worden, zoals klanten en personeelsleden, kunnen bij een FG terecht voor informatie over en inzage in de eigen verwerkte persoons-gegevens of voor klachten. De FG kan direct worden benaderd op nummer +31 881 702009 of per email dpo@capcloud.academy.

Datacontinuïteit en ESCROW

Live data en back-up data worden opgeslagen in fysiek gescheiden TIER III+ datacenters.

Alle betalende klanten vallen daarnaast automatisch, zonder meerkosten, onder een data-escrowregeling. Met deze escrowregeling zorgt CapCloud ervoor dat de beschikbaarheid van de opgeslagen data zeker gesteld is. Hiermee heeft CapCloud nagedacht over het tijdelijk toegankelijk houden van alle data mocht er onverhoopt wat gebeuren met CapCloud.

Downloads en links

 

 

'CapCloud levert geen ‘gratis’ diensten die het noodzakelijk maken persoonlijke gegevens door te verkopen aan adverteerders of andere commerciële partijen waar je niet op zit te wachten. We doen dit dus ook niet.'

 

Onze focus