CapCloud is in 2011 ontstaan vanuit de signalering dat de klassieke benadering van leren, kwalificeren en ontwikkelen zijn langste tijd gehad heeft. Aan de ene kant worden arbeidsverhoudingen flexibeler en nemen individuen hun ontwikkeling meer in eigen hand. Aan de andere kant wordt er steeds meer gereguleerd met betrekking tot de kwalificatie en het functioneren van mensen. Het vraagstuk van flexibilisering versus regulering vraagt om een antwoord. Dit antwoord wordt geleverd door de elektronische leeromgeving van CapCloud. Duurzame inzetbaarheid wordt zo beheersbaar voor zowel (flex)werknemers als werkgevers en opdrachtgevers.
 

Visie op leren en ontwikkelen

Elke werknemer moet in staat gesteld worden door de organisatie waarin hij werkt om zijn professionaliteit en vakbekwaamheid te kunnen versterken en aantoonbaar te maken - en hiervoor verantwoordelijkheid te kunnen nemen. Daarbij heb je de keuze tussen verschillende leerstijlen en -middelen.  Dit zal je duurzame inzetbaarheid vergroten, wat weer ten goede komt aan de organisatie waarin je werkt. De CapCloud visie op leren en ontwikkelen sluit aan op de 70-20-10 filosofie. Deze filosofie gaat ervan uit dat slechts 10% wordt geleerd “in de klas” en 20% wordt geleerd van directe collega’s en leidinggevenden (sociaal leren). 70% van het leren vindt echter plaats in de praktijk, op de werkplek. In het algemeen concentreert een Leermanagementsysteem (LMS) of elektronische leeromgeving zich alleen op die 10% van de training in de klas.

CapCloud gaat voor de volle 100% en maakt dit ook werkbaar en inzichtelijk.

Levenslang leren of permanente educatie vindt altijd en overal plaats. Het is dan ook belang alert te zijn op leermomenten en –ervaringen, ook als ze minder goed zichtbaar zijn dan geplande trainingen. Ga met informele leermomenten net zo om als met formele leermomenten. Geef de ruimte, beoordeel ze en erken ze. Je vangt niet alleen méér kennis en ervaring, je kan ook enorm besparen op formele, externe trainingen die wellicht minder effectief zijn.

CapCloud maakt formeel en informeel leren mogelijk, inzichtelijk en aantoonbaar, en integreert het in het dagelijks werk. Dit is niet alleen goed voor de werkgever of opdrachtgever, het is ook leuker voor de werknemer. Minimum kennis en kwalificaties blijven geborgd, terwijl mensen beter gaan functioneren en hun talenten blijven ontwikkelen.

Best Practices van onze klanten

De ontwikkeling van CapCloud is gebaseerd op co-creatie met onze klanten. Veel van de ontwikkelde functionaliteiten binnen de online leeromgeving van CapCloud zijn direct herleidbaar tot de “best practices” van onze klanten. In ieder geval wordt 50% van de licentieopbrengsten direct geïnvesteerd in de verdere ontwikkeling van de leeromgeving. Onze klanten geven hier veelal direct sturing aan. Verreweg de meeste gewenste aanpassingen en nieuwe functionaliteiten komen ten goede aan de leeromgeving als geheel, en worden dan ook voor de klant budgetneutraal uitgevoerd als onderdeel van de licentieprijs. Dat is dus ontwikkeling op verzoek zonder extra kosten.

 

Waarom CapCloud?

Wanneer je levenslang leren nieuwe stijl en duurzame inzetbaarheid wil vormgeven, ontkom je niet aan CapCloud. De voordelen op een rijtje gezet:

  • Toegankelijk via Internet, dus altijd en overal wanneer het jou uitkomt;
  • Géén installatie van software nodig dus direct aan de slag;
  • Géén afhankelijkheid van organisatie-specifieke IT;
  • Wél te koppelen met bestaande personeelssystemen;
  • Volledig geïntegreerde omgeving voor werkgever, medewerker en trainingsleverancier;
  • Ruimte voor werkplekleren, sociaal leren én klassikaal leren volgens het 70-20-10 concept. De laatste ontwikkelingen op het gebied van leren en ontwikkelen worden meegenomen;
  • Volledige transparantie en aantoonbaarheid van kwalificaties, functioneren en leerresultaten;
  • Volledig en direct profijt van best practices in de markt.
  • Optimale gegevensbescherming;
  • Vandaag een besluit? Vandaag nog aan de slag!

De Cap Cloud

Een “cap cloud” is een natuurverschijnsel. Een van de verschijningsvormen is rondom de top van een berg, veroorzaakt door het omhoog stuwen van vochtige lucht, die in hogere lagen onder het dauwpunt uitkomt, en dus een wolk vormt. Er kunnen zich diverse lagen boven elkaar vormen. Meestal is dit een stationaire wolk.

Nog niet zichtbare, erg verspreide kennis, competenties en talenten aan de basis van een organisatie komen door ontwikkeling op een hoger niveau en worden daarmee zichtbaar in een geconcentreerde vorm. CapCloud maakt de minimale kwalificaties en het functioneren van medewerkers zichtbaar - gecentreerd op een punt.

 

Onze focus