Learning Consultancy

CapCloud helpt je graag verder om niet alleen een visie te ontwikkelen op levenslang leren, permanente educatie of duurzame inzetbaarheid, maar juist ook om dit concreet te maken in je organisatie. Het formuleren van ambities en visies is relatief eenvoudig. Papier is geduldig. Het implementeren van die ambities is echter een stuk bewerkelijker. Het gaat dan om belangrijke veranderingen binnen je organisatie, en veranderen is moeilijk.

CapCloud adviseert op het gebied van leer- en ontwikkelprocessen binnen organisaties, integraal of op de afzonderlijke thema’s van Kennis, Kwalificatie, Functioneren en Talent.

De advisering kan gericht zijn op een of meerdere van de volgende onderwerpen:

  • Beleids- en strategieontwikkeling;
  • Vormgeven dan wel aanpassen van bedrijfsinterne processen, en het procedureel vastleggen daarvan;
  • Vormgeven dan wel aanpassen van de organisatie rondom de gedefinieerde processen, inclusief rollen en verantwoordelijkheden;
  • Vertaling van kernprocessen naar kwalificatie- en competentie-eisen;
  • Beschrijving van toetsbare competenties en bijbehorende niveaus;
  • Borgen van levenslang leren en permanente educatie (zowel formeel als informeel) voor de gehele organisatie of een functiegroep;
  • Duurzame inzetbaarheid: hoe geef je dat nu vorm in jouw organisatie middels leerwerkconcepten;
  • Configuratie van de CapCloud online leeromgeving;
  • Voorlichting aan medewerkers en training van intern beheerders;

Naast de elektronische leeromgeving (het ondersteunende systeem) zijn de processen van leren, kwalificeren en ontwikkelen binnen je bedrijf minstens zo belangrijk. Onze adviseurs kunnen daarbij van dienst zijn. Wij leveren niet alleen de software, maar hebben ook de juiste expertise en ervaring om leren en kwalificeren in jouw organisatie werkelijkheid te maken.

 

 

Training

Buiten advisering levert CapCloud ook training. Deze training is gericht op het ontdekken van kansen in leren en ontwikkelen, en de zelfstandige verandering binnen je eigen organisatie. Onze visie op leren en ontwikkelen staat hierbij centraal, en we laten zien op welke wijze jouw organisatie hier profijt van kan hebben. Trainingen worden gegeven aan twee doelgroepen, t.w. werkgevers en trainingsorganisaties. Onze visie op leren en ontwikkelen staat hierbij centraal, en we laten je ervaren op welke wijze jouw organisatie hier profijt van kan hebben. Leertrajecten worden verzorgd voor twee doelgroepen, t.w. werkgevers en trainingsorganisaties.

Werkgevers

Veel werkgevers worstelen met competentiemanagement en leerprocessen. Het wordt vaak als lastig, tijdrovend en duur ervaren. Niet zelden hebben HR afdelingen hier zelfs niets mee te maken, en ligt de behoefte en uitvoering bij operationele afdelingen. Het ontwikkelen van mensen blijft dan beperkt tot en regelen van een training of cursus, waarvan de effectiviteit zelden wordt gemeten.

Herkenbaar? CapCloud geeft trainingen voor direct betrokkenen in jouw organisatie. Er zijn veel kansen te ontdekken wat betreft leren en ontwikkelen, en het kan veelal goedkoper en effectiever. Werkplek leren of de inzet op bijzondere projecten kan expliciet gemaakt worden als onderdeel van iemands ontwikkeling, waardoor én een groter leerresultaat wordt bereikt, én de medewerker ook nog eens bijdraagt aan de doelstellingen van de organisatie. Niet per se een dure training dus.

We helpen je graag de mogelijkheden te ontdekken, en je de instrumenten in handen te geven om zelfstandig aan de gang te gaan binnen je organisatie.

Trainingsorganisaties

De meeste trainingsorganisaties hebben nog een klassieke kijk op het leveren van hun training. Meestal op geplande momenten, volgens een klassikale opzet. In meer en meer gevallen wordt E-learning ingezet voor kennisoverdracht en in voorkomende gevallen is er zelfs sprake van blended learning.

Ondanks de inzet van moderne leermiddelen is de focus van trainingsorganisaties sterk gericht op de centrale, klassikale methoden, waarmee slechts 10% van het totale leereffect wordt bereikt (zie ook het 70-20-10 concept en onze visie ). Trainingsorganisaties laten in het algemeen 90% liggen. Na de training ben je de cursisten kwijt.

Is dat bij jouw trainingsorganisatie ook zo? Dan kan CapCloud je helpen het trainingsaanbod om te vormen om zo anders en langer bij je cursisten betrokken te blijven, en ook het leren van collega’s en het leren in de praktijk onderdeel te laten worden van je aanbod.

Met de omvorming van het trainingsaanbod wordt je niet alleen vernieuwender, maar ook vele male effectiever en voordeliger voor je klant.

'Veel werkgevers worstelen met competentiemanagement en leerprocessen. Het wordt vaak als lastig, tijdrovend en duur ervaren.'