Onze focus

CapCloud is een online leeromgeving en bevat zowel een volwassen HR instrumentarium voor organisaties, als een systeem van digitale portfolio’s waarin individuele medewerkers hun kennis en kunde kunnen bijhouden. CapCloud levert geen inhoud, maar wel het raamwerk om competenties te ontwikkelen en aan te tonen. Bedrijven beheren wisselende aantallen medewerkers, trainingsorganisaties werken direct in de portfolio’s van hun cursisten en individuele medewerkers houden hun persoonlijke portfolio hun hele leven bij zich. Levenslang leren en duurzame inzetbaarheid zijn nog nergens zo concreet gemaakt. CapCloud concentreert zich op een viertal thema’s:

 
Talent.  
 

Talentmanagement.

Talentmanagement is per definitie gericht op de toekomst en per definitie op de langere termijn. Los van het dagelijkse kwalificeren en functioneren, is het ontwikkelen van talenten gericht op de echte volgende stap. Dit vraagt nog meer dan al gebruikelijk om een persoonlijke benadering. Talentontwikkeling zorgt voor behoud van medewerkers, levenslang leren en duurzame inzetbaarheid.

Medewerkers kunnen deel uit maken van een talentmanagement programma, waarin deels gezamenlijke onderdelen zijn opgenomen en deels individuele. Of men besluit een strikt individueel pad op te gaan voor de ontwikkeling van zijn talenten, al dan niet (online) ondersteund door een coach of mentor.

CapCloud heeft de visie dat het functioneren van medewerkers expliciete aandacht verdient. Dit vergroot het toekomstperspectief en de waardering, en daarmee de inzet van de medewerker. Bovendien voorkomt voldoende aandacht voor persoonlijke ontwikkeling een ongewenst verloop in de organisatie.

CapCloud biedt in alle gevallen complete functionaliteiten om het uitgangspunt voor talentontwikkeling te bepalen, een persoonlijke leerroute op te stellen en daar vervolgens invulling aan te geven. Leerervaringen uit de praktijk zijn hierbij met name van belang (zie visie van CapCloud), en kunnen worden gestructureerd via de elektronische leeromgeving. Leren in de praktijk en van anderen vraagt om veel sociale interactie. Deze mogelijk biedt de CapCloud leeromgeving dan ook via directe feedback op leerresultaten binnen en buiten de groep, het onderhouden van een microblog en de mogelijkheid van online mentoring en coaching.

CapCloud Functionaliteiten:

 • 360° Feedback
 • Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP)
 • Microblog en fora
 • Interactie en social learning
 • Online mentoring en coaching
 • Content Management System en documentenbeheer

Lees ook over deze management services:

Kwalificatie.  
 

Kwalificatie.

In veel gevallen moet je voldoen aan minimaal gestelde eisen wat betreft competenties. Dit heet kwalificeren. Een kwalificatie ontvang je, formeel of informeel, wanneer je aan de minimaal gesteld eisen voldoet. Dit kan betrekking hebben op minimale opleidingen en trainingen die je voltooid moet hebben, en/of bepaalde competenties die je meetbaar en aantoonbaar moet hebben. Het beheren van kwalificaties is in veel gevallen helaas nog overgeleverd aan spreadsheets of leermanagementsystemen (LMS) die alleen training-registraties bijhouden. Het hebben afgerond van een training alleen zegt echter niet iets over het leereffect, en dus de mate waarin het geleerde ook in de praktijk wordt gebracht. Het functioneren van een medewerker, te beoordelen op meetbare competenties, moet dus evengoed onderdeel zijn van kwalificaties.

'Het hebben afgerond van een training alleen zegt echter niet iets over het leereffect, en dus de mate waarin het geleerde ook in de praktijk wordt gebracht.'

CapCloud biedt geïntegreerde oplossingen voor het beheren van kwalificaties, zowel aan de kant van minimale trainingen en opleidingen, als aan de kant van functioneren en beoordelen.

Continue kwalificatie of permanente educatie wordt mogelijk gemaakt door een raamwerk voor PE-punten, ofwel permanente educatiepunten op basis waarvan kwalificaties periodiek verlengd kunnen worden.

CapCloud Functionaliteiten:

 • Beheer opleidingen, trainingen en trainingsprogramma’s
 • E-Learning met toets mogelijkheid
 • Competentiecatalogus met omschrijvingen en niveau-indicaties
 • Beoordelingen
 • PE-Punten
 • Zoekfuncties
 • Rapportages

Lees ook over deze management services:

Kennis.  
 

Kennismanagement.

Kennismanagement is een onmogelijke taak. Tenminste, wanneer je als doelstelling hebt alle kennis uit je mensen weg te trekken en te documenteren, zodat je onafhankelijk wordt van (bepaalde) medewerkers. Dit is niet te doen. Kennismanagement moet gezocht worden in een balans van gedocumenteerde “corporate knowledge” (bibliotheken en managementsystemen) en een toegankelijkheid van kennis bij mensen binnen en buiten je organisatie. Het is dus beter te weten waar je de kennis kan halen, dan alles proberen vast te leggen. Veel organisaties weten echter letterlijk niet waar ze het zoeken moeten, en welke kennis (en kunde) er feitelijk aanwezig is binnen hun organisatie.

CapCloud biedt zowel oplossingen voor het vastleggen van kennis, als het zoeken naar kennis bij mensen van hun organisatie. De brede informatie in de digitale portfolio’s biedt bovendien inzicht in de bredere inzetbaarheid van medewerkers. En personeel heeft de kans zich te etaleren met alle beschikbare kennis.

'CapCloud biedt in alle gevallen complete functionaliteiten om het uitgangspunt voor talentontwikkeling te bepalen, een persoonlijke leerroute op te stellen en daar vervolgens invulling aan te geven. '

Documentatie kan daarbij worden geclassificeerd naar kennis- en competentiegebieden, zodat er een directe koppeling is tussen kennisgebieden op papier en kennis van de medewerkers.

CapCloud Functionaliteiten:

 • Content Management System (CMS)
 • Documentatiebeheer
 • Classificatiesysteem voor content, documenten en personen
 • E-learning met toets mogelijkheid
 • Zoekfuncties
 • Rapportage
 • Microblog / Fora
 

Lees ook over deze management services:

  Functioneren.
 

Performance management.

Je functioneert wanneer je voldoet aan de eisen en verwachtingen van je werkgever of opdrachtgever. Hieraan is automatisch gekoppeld dat de wijze waarop je werkt wordt beoordeeld. Functioneren en beoordelen zijn dus onlosmakelijk met elkaar verbonden. Soms is de beoordeling niet geformaliseerd en is er sprake van een informele, subjectieve beoordeling door de leidinggevende, al dan niet gedocumenteerd. In andere gevallen is er sprake van een formele cyclus van functionerings- en beoordelingsgesprekken.

CapCloud heeft de visie dat het functioneren van medewerkers expliciete aandacht verdient. Dit vergroot het toekomstperspectief en de waardering, en daarmee de inzet van de medewerker. Bovendien voorkomt voldoende aandacht voor persoonlijke ontwikkeling een ongewenst verloop in de organisatie.

'CapCloud biedt complete functionaliteiten rondom functioneren, beoordelen en ontwikkelen. '

Zo kan op een transparante wijze het functioneren geëvalueerd worden, en kunnen medewerkers middels een Persoonlijk Ontwikkelingsplan begeleid worden in hun ontwikkeling. In de visie van CapCloud betekent de ontwikkeling van medewerkers niet per se het volgen van meer training.

Leermomenten dienen zorgvuldig gekozen te worden, bij voorkeur in de praktijk, op de werkplek. Dergelijke leerervaringen kunnen prima worden vastgelegd en beoordeeld in het digitale portfolio.

CapCloud Functionaliteiten:

 • Competentiecatalogus met omschrijvingen en niveau-indicaties
 • Beoordelingen
 • 360° Feedback
 • Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP)
 • Beheer van training en opleiding
 • Rapportage
 

Lees ook over deze management services: